GPS Teknolojisinin Sivil Uygulamaları

Havacılık

GPS teknolojisi artık ticari havacılıkta çok yaygın. Çoğu ticari jet uçağı artık belirli hava limanlarına ilk ve hassas olmayan yaklaşım için GPS navigasyonunu giderek daha fazla kullanıyor. Otomatik Bağımlı Gözetim – Yayın (ADB-B), önemli miktarda araştırma, geliştirme ve yatırımın yapıldığı fütüristik birincil rehberlik ve navigasyonel GPS teknolojisidir. önceden tanımlanmış radyal yakınlık, burada uçağın göreceli hızlarını, mesafelerini, uçuş yollarını ve konumlarını kendi aralarında iletişim kurmasını sağlar. Bu teknolojinin gelişimi herhangi bir ülkeyle sınırlı değil, stratejik teknolojik çok taraflı ittifaklar yoluyla küresel olarak geliştiriliyor. GPS ADB-B teknolojisi, ticari havacılıkta kullanımının yanı sıra İnsansız Hava Araçları (İHA) navigasyonunda da kullanılmaktadır. UAV’ler öncelikle kaynak haritalama ve hava gözetim görüntüleme için kullanılır – daha önce NASA Landsat gibi yörüngedeki uydulara verilen bir görev.

Nakliye ve Demiryolu Taşımacılığı

Her şeyi kapsayan, her şeyiyle ilerleyen GPS teknolojisi, denizcilik teknolojisi alanındaki varlığını daha da vurguladı. GPS dijital teknolojisi o zamandan beri geleneksel elektronik denizcilik teknolojisinin yerini almıştır ve şu anda okyanus ve kıyı navigasyonu, tarama, liman ve liman giriş yaklaşma navigasyonu ve yanaşma, Gemi Trafik Hizmetleri (VTS), Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) gibi hayati operasyonel parametreleri içermek için kullanılmaktadır. ), hidrografik veri toplama ve kargo lojistiği.

Demiryolu navigasyonu ile ilgili olarak, GPS teknolojisi günümüzde, vagon yönetimi, yolcu bilgileri, vagon platformu hizalamasına bağlı kapı açılmalarının önlenmesi, kargo izleme sinyalizasyonu, tren bütünlüğü ve hemzemin geçit yaklaşımı gibi navigasyon temellerini düzenlemek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bilim

GPS teknolojilerinin çeşitli bilimsel alanlardaki uygulamaları oldukça yaygın ve etkilidir; bunlar, çevresel ve atmosferik izleme, hayvan davranış çalışmaları, botanik numune konumları, meteoroloji ve iklim araştırması, tarım, balıkçılık ve balıkçılık, arazi alanı haritalama, verim izleme, mahsullerin hassas ekimi, ilaçlama ve hasat izleme, otonom araç kontrolü gibi alanları içerir.

Güvenlik

Güvenlik, GOS teknolojilerini kullanan çok geniş bir başka alandır. GPS güvenlik uygulamaları, hafif ve ağır araçlar, genel kargo içeren 20 ve 40 ft. konteynerler, bozulabilir gıda maddeleri için özel klimalı konteynerler, suçlu ve şüphelilerin transferi için araçların güvenlik izlemesi vb.

GPS teknolojisinin gerçekten çok uygulanabilir olduğu ve özellikle hedeflenen nesneler önemli, acil, hassas ve değerliyse, sürekli izleme ve izleme verileri gerektiren çok geniş bir bilimsel ve teknolojik uygulama yelpazesine uygun olduğu açıktır. Buna insanlar, hayvanlar, makineler, değerli metaller, banknotlar vb. dahildir.

Leave a Comment

Your email address will not be published.